EN

re-consulting © tüm hakları saklıdır.

İşimiz


Kurumsal dünyada değişimin hızı arttıkça, şirketler de rekabetin sürekli arttığı yeni iş ortamında hayatta kalabilmek ve sürdürebilir büyümeyi sağlayabilmek için kendilerinin değişimini hazırlamak zorunda.


Organik Büyüme

• Satış analizi; mağazalar, kategoriler, markalar
• Müşteri verileri analizi; satışa dönüşüm, ……..
• Gelişim alanlarının belirlenmesi
• Tasarruf alanları; maliyetler, giderler
• Uygulamada destek


İnorganik Büyüme & Yeni İş Geliştirme

• Vizyon & hedeflerin belirlenmesi
• Fizibilite çalışmaları, raporlar
• Marka & pazarda pozisyonlama stratejileri
• Operasyonel departmanlar & Organizasyonel yapı tasarımı
• Birleşme & satınalma fırsatları
• Finansman alternatifleri
• Uygulamada destek


Strateji & Değişim Yönetimi

• Strateji belirleme
• Mevcut durum analizi; SWOT
• Gelişim alanlarının belirlenmesi
• Değişim planı tasarlanması; bırak, tut, geliştir
• Önceliklendirme
• Uygulamada destek